Zaštita privatnosti

Poštovani klijenti tvrtke Biokozmetika Pet d.o.o., s primjenom Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 dobivate više prava na zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka. Svaka osobna informacija dostavljena, prikupljena na stranici www.gimnastikalica.com ili kroz naša prodajna mjesta je kontrolirana od strane firme Biokozmetikapet d.o.o. registrirane u Hrvatskoj, sa sjedištem u Petrovaradinskoj 9A, 10000 Zagreb.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?
• Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime) i podatke za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, mobitel)

Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?
U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:
• ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
• ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
• ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi Biokozmetika Pet d.o.o. ili treća strana
• ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanom računu).

Za koje namjene obrađujemo vaše osobne podatke?
Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je odgovor na pitanje i provođenje narudžbe koju ste nam dali.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).

Na koji način štitimo vaše osobne podatke?
Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Tko obrađuje osobne podatke?
Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:
a) Unutar naše organizacije: naše ovlašteno osoblje
b) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka.
• Identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene analiziranja u programu Google Analytics.
• Poslovni partneri: povjerljive tvrtke koje mogu upotrebljavati vaše osobne podatke kako bi vam pružile usluge i/ili proizvode koje ste zatražili.
• Pružatelji usluga: tvrtke koje pružaju usluge za Biokozmetiku Pet d.o.o. (na primjer, vanjski pružatelji IT usluga, računovodstveni servisi, odvjetnička društva, kurirske službe itd.)
c) Ostale treće strane:
• kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke Biokozmetika Pet d.o.o.:
• poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.
• provjere ili kontrole sukladnosti s Biokozmetika Pet d.o.o. pravilima i ugovorima.
• zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke Biokozmetika Pet d.o.o. i njenih klijenata.

Naši poslovni partneri iz točke b) smiju obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje naših uputa i ne smiju upotrebljavati osobne podatke za vlastiti interes. Imajte na umu, međutim, da primatelji navedeni u točkama b.) i c.) ovoga dokumenta, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slučaju isključivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima.

Koje su vaše mogućnosti i prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima?
• Vaši osobni podaci – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka, kako biste saznali koje vaše osobne podatke imamo u bazi.
• Vaše korekcije – ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu
• Vaša ograničenja – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava točnost vaših osobnih podataka)
• Vaši prigovori – također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uključujući stvaranju profila.
Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da se obratite na mail seka.zebic@beautycentar-biokozmetika.hr . Od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu).
Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano identificirati.